Franti��ka Lu����kov�� - Dole��alov��
* 28. ledna 1911 Tetov